Zalo ra mắt tính năng ‘Nhìn lại 2022’

Zalo ra mắt tính năng ‘Nhìn lại 2022’ Nhân dịp năm mới 2023, Zalo ra mắt tính năng “Year in Review” (Nhìn lại một năm)”, cho phép người dùng tổng kết hành trình 2022 của mình trên nền tảng liên lạc này. Việc nhìn lại các hoạt động trong năm cũ đã trở thành thói […]