Nhiều loại thuốc kỵ rượu bia mùa cuối năm

Nhiều loại thuốc kỵ rượu bia mùa cuối năm Nếu bạn đang dùng một số loại thuốc, những ly rượu sâm panh, ly bia mát lạnh hoặc vài ly cocktail với bạn bè trong dịp năm mới có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Rượu bia ảnh hưởng tác dụng của thuốc Sau […]