Bất động sản đang tác động đến 38 ngành nghề

Bất động sản đang tác động đến 38 ngành nghề Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, hiện có khoảng 38 ngành nghề phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản. Theo thống kê, hầu hết doanh nghiệp các ngành vật liệu xây dựng, máy móc, […]

Gần 1.200 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong năm 2022

Gần 1.200 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong năm 2022  Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2022, số lượng DN tạm ngừng kinh doanh là 70,2 ngàn DN, tăng 34,8% so với 2021, trong đó có gần 1.200 DN bất động sản (BĐS), tăng 38,7% so với năm 2021. Theo số liệu […]