Bất động sản đang tác động đến 38 ngành nghề

Bất động sản đang tác động đến 38 ngành nghề Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, hiện có khoảng 38 ngành nghề phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản. Theo thống kê, hầu hết doanh nghiệp các ngành vật liệu xây dựng, máy móc, […]