Ngăn điện thoại khỏi hư nhanh bằng cách tắt cài đặt này

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ngăn điện thoại khỏi chết nhanh bằng cách tắt cài đặt này

Nếu pin và dữ liệu của điện thoại nhanh hết, hãy thử tắt cài đặt này. Đây cũng là cách dễ dàng tiết kiệm pin tăng hiệu suất điện thoại và tiết kiệm dữ liệu. Những người khác, bao gồm cả giám đốc điều hành của  Apple  và  nhóm Android của Google , nói không, các ứng dụng nền không chiếm đủ tài nguyên của điện thoại để ảnh hưởng đến hiệu suất của nó. 

Tuy nhiên, cả hai nhóm người đều có thể đúng. Mặc dù các ứng dụng nền có thể không tự sử dụng tài nguyên của điện thoại, nhưng điện thoại Android và iPhone sẽ làm mới ứng dụng nền định kỳ theo mặc định. Điều này sử dụng pin điện thoại và dữ liệu của bạn. Mặc dù việc làm mới các ứng dụng nền không làm tiêu hao tài nguyên của bạn nhiều như độ sáng màn hình và kết nối di động, nhưng việc dừng làm mới các ứng dụng có thể giúp tiết kiệm pin và dữ liệu của bạn khi bạn thực sự cần chúng.

Cả Chế độ năng lượng thấp cho iPhone và  Trình tiết kiệm pin cho điện thoại Android đều ngăn các ứng dụng chạy nền làm mới. Tuy nhiên, họ cũng tạm dừng hoặc thay đổi các cài đặt khác, chẳng hạn như tốc độ làm mới màn hình và hiệu suất của thiết bị. Các tùy chọn này chắc chắn sẽ tiết kiệm pin và dữ liệu của bạn, nhưng chúng gây ra những thay đổi đáng kể hơn so với việc dừng làm mới các ứng dụng nền.

Dưới đây là cách ngăn các ứng dụng chạy ngầm làm mới, giúp kéo dài thời lượng pin và tiết kiệm dữ liệu của bạn.

Dừng các ứng dụng nền làm mới trên iPhone

Ngăn các ứng dụng chạy ngầm làm mới trên Iphone .

1. Mở Cài đặt .

2. Nhấn Chung .

3. Nhấn vào Làm mới ứng dụng nền .

4. Nhấn lại vào Làm mới ứng dụng nền .

Tại đây, bạn có thể chọn Tắt làm mới nền,  hạn chế làm mới các ứng dụng chạy ngầm khi bạn kết nối với Wi-Fi hoặc cho phép các ứng dụng chạy ngầm làm mới trên Wi-Fi & Dữ liệu di động .

Nếu bạn chọn Wi-Fi hoặc Wi-Fi & Dữ liệu di động , bạn cũng có thể chọn ứng dụng nào có thể làm mới trong nền. Đối với điều đó, hãy làm theo ba bước đầu tiên ở trên. Sau đó, bạn sẽ thấy danh sách ứng dụng ở gần cuối trang và chọn ứng dụng có thể làm mới trong nền.

Dừng các ứng dụng nền làm mới trên Android

Nếu thiết bị Android , đây là cách ngăn các ứng dụng chạy ngầm làm mới.

1 . Mở Cài đặt .

2. Nhấn Mạng & internet .

3. Nhấn Tiết kiệm dữ liệu .

4. Bật Sử dụng trình tiết kiệm dữ liệu .

Trình tiết kiệm dữ liệu sẽ ngăn các ứng dụng nền sử dụng dữ liệu trừ khi điện thoại được kết nối với Wi-Fi. Một số ứng dụng đang sử dụng có thể không tải hình ảnh, trừ khi nhấn vào hình ảnh, điều này có thể gây khó chịu. Bạn có thể nhấn vào Dữ liệu không bị hạn chế ngay bên dưới Sử dụng trình tiết kiệm dữ liệu và điều này cho phép chọn ba ứng dụng để có quyền truy cập dữ liệu không bị hạn chế ngay cả khi bật Trình tiết kiệm dữ liệu .

Cách bật ứng dụng sử dụng dữ liệu nền.

1. Mở Cài đặt .

2. Nhấn Mạng & internet .

3. Nhấn Mạng di động .

4. Nhấn Sử dụng dữ liệu ứng dụng .

5. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn.

6. Bật Dữ liệu nền .

Giờ đây, bạn có thể quyết định ứng dụng nào làm mới trong nền, có khả năng tiết kiệm pin và dữ liệu.

 

Nguồn dịch CNET

[do_widget id="widget_adsense_code-2"]
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest