Khắc phục lỗi License has expired sau khi đăng nhập DirectAdmin

Lỗi này xảy ra khi License của Bạn quá hạn. Có thể do hết hạn (mua license directadmin có thời hạn) hoặc do License đã được cấp cho IP khác, VPS / Server đổi sang IP khác, hoặc do lỗi Directadmin không thể update license…

Vậy giải pháp là gì?

Trường hợp này bắt buộc Bạn phải có 2 yếu tố
* Tài khoản SSH
* License DirectAdmin. Nếu Bạn chưa có, hãy mua phần mềm DirectAdmin bản quyền

License has expired 700x312 1

 

Trường hợp 1: IP VPS / Server cài đặt DirectAdmin không thay đổi

Bước 1: Đăng nhập SSH

Bước 2: Chạy lệnh cập nhật License DA

cd /usr/local/directadmin/scripts

chạy tiếp lệnh này (trong đó 34188 là mã tài khoản, 177164 là mã License – Nếu Bạn chưa có mã này, hãy hỏi đơn vị cung cấp License DA)

./getLicense.sh 34188 177164

Sau đó chạy lệnh

service directadmin restart

=> Sau đó Bạn login lại là được nhé.

Trường hợp 2: VPS / Server cài đặt DirectAdmin thay đổi IP

Trường hợp này tương tự như trường hợp 1, nhưng cần thêm địa chỉ IP vào dòng lệnh để cập nhật địa chỉ IP mới trên Server.

Bước 1: Đăng nhập SSH

Bước 2: Chạy lệnh cập nhật License DA

cd /usr/local/directadmin/scripts

chạy tiếp lệnh này (trong đó 34188 là mã tài khoản, 177164 là mã License – Nếu Bạn chưa có mã này, hãy hỏi đơn vị cung cấp License DA 11.22.33.44 là địa chỉ IP mới)

./getLicense.sh 34188 177164 11.22.33.44

Sau đó chạy lệnh

service directadmin restart

=> Sau đó Bạn login lại là được nhé.

Note:

Nếu có lỗi khi giải nén tệp update.tar.gz, hãy chạy:

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest