Các bước cấu hình windows Firewall

Hướng dẫn cấu hình Windows Firewall

Khái niệm Network Profile: Network Profile được gán trên Card mạng. Trong windows server có 3 loại network profile, với mỗi loại network profile sẽ có chính sách bảo vệ khác nhau. Bao gồm: Private – network nội bộ, có mức độ an toàn cao. Với loại profile network này, server có thể scan các thiết […]