Cấu hình chặn truy cập web trên thiết bị tường lửa Fortinet

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình Web Filtering để ngăn chặn người dùng truy cập các trang web không mong muốn Adult/Mature Content trên thiết bị tường lửa Fortinet. Sơ đồ mạng Đầu tiên thiết bị tường lửa Fortinet được kết nối internet tại cổng wan1 với IP tĩnh là 115.78.x.x. […]