Tha thứ không phải lúc nào cũng tốt

Tha thứ không phải lúc nào cũng tốt Tha thứ và quên đi được cho là cách để đối phó với tổn thương nhưng các nhà tâm lý cho rằng cưỡng ép cảm xúc chính là “sự tha thứ độc hại”. Khái niệm sự tha thứ độc hại được nhà trị liệu tâm lý Nedra […]