Năm lụi tàn của smartphone Việt

Năm lụi tàn của smartphone Việt Năm 2022 đánh dấu việc các nhà sản xuất điện thoại Việt vắng bóng trên thị trường, không có dấu hiệu ra sản phẩm mới, thị phần vỏn vẹn 0,2%. Nếu như giai đoạn 2019-2021 là giai đoạn phát triển mạnh của điện thoại Việt, với sự tham gia […]