Bạn có thể sử dụng Android mà không cần đến Google?

Bạn có thể sử dụng một thiết bị Android mà không cần tài khoản Google không? Hóa ra, việc nói không với Google có thể làm được, tuy nhiên trải nghiệm đó như thế nào? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại sử dụng Android không Google? Chỉ có một phần nhỏ người […]