Đừng để quần áo trở thành rác thải

Đừng để quần áo trở thành rác thải  Cuối năm, nhiều người bắt đầu dọn dẹp tủ quần áo và rủ nhau mua đồ mới. Quần áo cũ được đem đi cho, gửi đến các tổ chức từ thiện hoặc vứt bỏ khiến lượng rác thải thời trang gây hại cho môi trường tăng nhanh. […]