‘Tranh tối tranh sáng’ trong triển vọng kinh tế 2023

‘Tranh tối tranh sáng’ trong triển vọng kinh tế 2023 Đầu tư công, FDI, du lịch đang được xem là động lực tích cực của tăng trưởng GDP 2023 trong bối cảnh thách thức xuất khẩu yếu dần, bất động sản còn trầm lắng. Với GDP tăng 8,02% năm qua, mức cao nhất giai đoạn […]