Tổng hợp các câu lệnh directadmin

Tổng hợp các lệnh Custom Build trên DirectAdmin

Nếu bạn làm việc với DirectAdmin thường xuyên, đừng bỏ lỡ bài viết này. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số lệnh Build cực kỳ hữu ích trên DirectAdmin phiên bản Custombuild 2.0. Với những lệnh này, bạn có thể quản lý toàn bộ hệ thống dựa trên thư viện sẵn có của DirectAdmin mà […]