Instagram cho phép chia sẻ bài đăng thành Stories

Tính năng mới trên Instagram cho phép người dùng chia sẻ ảnh đã đăng lên thẳng Instagram Story của mình. Theo Instagram, tính năng mới sẽ giúp bạn bè hay những trang mà bạn theo dõi phổ biến nội dung khi người khác có thể chia sẻ nội dung họ đăng. (Dễ hơn việc chụp […]