Những ai cần đổi căn cước công dân trong năm 2023?

Những ai cần đổi căn cước công dân trong năm 2023?  Những người đủ 25, 40 và 60 tuổi trong năm 2023 có phải đổi căn cước công dân không?     Hỏi: Tôi sinh năm 1983, mới được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử vào tháng 9/2022. Vừa qua, tôi […]