e5 enterprise 1

Hướng dẫn đăng ký gói E5, Office 365 miễn phí tự gia hạn

Đăng ký office 365 miễn phí tự gia hạn. Đây là quyền lợi mà Microsoft dành riêng cho developer  Bước 1: Tham gia Microsoft 365 Developer Program      – Đầu tiên các bạn vào link sau ấn nút “Join now”  https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-365/dev-program      – Link sẽ chuyển hướng bảo đăng nhập, bạn đăng nhập […]