Vứt đi mới là không lãng phí

Vứt đi mới là không lãng phí  Với tâm lý tiết kiệm, nhiều người cố giữ lại những thứ không còn giá trị sử dụng và nhanh chóng hình thành những “bãi rác” trong chính ngôi nhà của mình. “Sao lại vứt bỏ đi là thế nào? Vẫn còn dùng được cơ mà. Lãng phí […]